Syndyk Magdy Dąbrowskiej, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu – Zdroju (Moszczenica) o powierzchni 605 m2, składającej się z działki nr 3098/85, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer GL1J/00043239/7.

Cena wywoławcza wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 17 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak, ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice, 18 grudnia 2020 r. godz.15:00. 

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa: https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/

Tel: +48 797 599 064

Kontakt: 
Syndyk Tomasz Zieliński 
tel: +48 797 599 064
marcin.jawor@syndyk.katowice.pl

Do pobrania: