Syndyk Roberta Dziwoty ogłasza przetarg na:

Sprzedaż wierzytelności w łącznej wysokości 602 133,90 zł.

Cena wywoławcza wszystkich wierzytelności  wynosi: 10 000 ,00 zł.

Pisemne oferty zgodnie z Regulaminem Przetargu należy składać w Biurze Syndyka przy ul. Porcelanowej 19 w Katowicach w terminie do  7 września 2023 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Ewy Kuźniak w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13  8 września 2023 r. o 11:30.

Z Regulaminem Przetargu można się zapoznać na stronie internetowej https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/ , oraz w Biurze Syndyka. Informacji telefonicznych udziela się pod numerem:797 599 064, e-mail: marcin.jawor@syndyk.katowice.pl.

Informacje dotyczące  wierzytelności będą udostępniane po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z §3 Regulaminu Przetargu.