Syndyk Pawła Klimczyk, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Jamce składającej się z działki nr 17/4 o powierzchni 1568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00145237/3

Cena wywoławcza wynosi: 30 000zł.

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do   17 lutego 2022  r. do godz. 15.00.

Otwarcie i rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak, ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice, dnia 18 lutego 2022 r. godz.14:00 . 

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty) oraz o wierzytelnościach: strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064.

Pliki do pobrania: