Syndyk Anny Klimczyk , ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

udziału w wysokości ½ prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Grechuty 6 A/10 dla którego Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00149080/5

Cena wywoławcza wynosi:     132 500,00 zł  .

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 30 września 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  dnia 1 października 2021 r. o godz. 12:45.

Kontakt telefoniczny w sprawie warunków przetargu oraz w przypadku problemów z dostępem do lokalu: Tel: 797 599 064

Osoby zamieszkujące lokale zostały zobowiązane do udostępnienia lokali  w celu ich obejrzenia w następujących terminach:

– 16.09.2021 (w godzinach 15:00 – 19:00);

– 22.09.2021 (w godzinach 15:00 – 19:00);

– 28.09.2021 (w godzinach 15:00 – 19:00);

Kontakt telefoniczny w celu udzielenia informacji o zamiarze oględzin lokalu: 783 211 292.