Syndyk Pawła Klimczyk, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

1)1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Anny Jantar 7/10 o powierzchni 41,54 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00134959/0;

2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Jamce składającej się z działki nr 17/4 o powierzchni 1568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00145237/3,

Cena wywoławcza wynosi:  

– 75 000,00 zł – udział w lokalu przy ul. Anny Jantar 7/10 w Opolu;

– 45 000,00 zł nieruchomość w Nowej Jamce

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do  30 września 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice  dnia  1 października 2021 r. o godz. 12:00.

Kontakt telefoniczny w sprawie warunków przetargu oraz w przypadku problemów z dostępem do lokalu: Tel: 797 599 064

Osoby zamieszkujące lokale zostały zobowiązane do udostępnienia lokali  w celu ich obejrzenia w następujących terminach:

– 16.09.2021 (w godzinach 15:00 – 19:00);

– 22.09.2021 (w godzinach 15:00 – 19:00);

– 28.09.2021 (w godzinach 15:00 – 19:00);

Kontakt telefoniczny w celu udzielenia informacji o zamiarze oględzin lokalu: 783 211 292.