Syndyk ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

  • 1/6 udziału w prawie własności lokalu położonego w Pyskowicach przy ul. Traugutta 46/4, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00078409/1

Cena wywoławcza wynosi:    12 000,00 zł (dwanaście  tysięcy złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 11 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice,  dnia 12 marca 2021 r. o godz. 14:00.

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064.