Syndyk Elżbiety Pabiańczyk (wcześniej Krenkiewicz), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

  • Udziału w wysokości 1/9 w spadku  po Halinie Teresie Nieslon (w skład którego wchodzi m.in. udział we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00017010/2

Cena wywoławcza wynosi:  12  444,00 zł

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 1 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  dnia  2 lipca 2021  r. o godz. 14:00.

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064.