Syndyk  Bogusławy Rus ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku przy ul. Raciborskiej 219 A, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgi wieczyste nr GL1Y/00113192/9 oraz GL1Y/00104436/6.

Cena wywoławcza wynosi:   450  000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Warunki dodatkowe: nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nabycia nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1Y/00111543/1 za 9 300,00 zł.

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 13 maja  2021 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  14 maja  2021 r. godz. 14:00 .

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064.