Syndyk WISHOT Polska Sp. z o.o. w upadłości , ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

Wierzytelności przysługujących Upadłemu o wartości nominalnej: 476 687,67 zł

Cena wywoławcza wynosi: 41 042,98  zł.

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do  18 lutego 2021  r. do godz. 15.00.

Otwarcie i rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice 19 lutego 2021 r. godz.14:00 .

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064.