Syndyk Krzysztofa Stefańskiego, ogłasza Przetarg pisemny na sprzedaż udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Łańcach o powierzchni 0,1065 ha, składającej się z działki numer 1042/186, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą numer GL1R/00040413/7.


Cena wywoławcza wynosi: 33 050,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych).


Adres do składania ofert: Biuro Syndyka, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).


Termin składania ofert: do 17 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.


Otwarcie ofert : Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak, ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice, dnia 18 grudnia 2020 r. o godz. 14:30.


Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty):

strona internetowa: https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi

Tel: 797 599 064.

Do pobrania: