Syndyk  Krystyny Żabnickiej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

Udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Sól w gminie  Rajcza, składającej się z działek nr 713, 860, 876, 896, 898, 916, 918 oraz 1057/1 o powierzchni 3, 3621 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą numer BB1Z/00111463/2.

Cena wywoławcza wynosi:   44 000,00 zł (słownie:  czterdzieści cztery tysiące złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do  15 września 2022 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice   16 września 2022 r. godz. 12:00 .

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064.