Syndyk Bożeny Poręby ogłasza przetarg pisemny na:

  • zbycie udziału w wysokości ½ w prawie własności  nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, oznaczonej jako działka nr 3232/3, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00005624/0;
  • zbycie udziału w wysokości ¼ w prawie własności  nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3232/5, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00060194/9

zlokalizowanych przy ul. Sportowej 44 w Dąbrowie Górniczej.

Cena wywoławcza wynosi:  26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 14 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  15 grudnia 2023 r. godz. 9:00.

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/ Tel: 797 599 064.