Syndyk Pawła Klimczyk ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

1) udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Anny Jantar 7/10, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00134959/0;

2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Jamce składającej się z działki nr 17/4 o powierzchni 1568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00145237/3, 

Cena wywoławcza wynosi:   

– 122 950,00 zł – udział w lokalu przy ul. Anny Jantar 7/10 w Opolu;

– 77 500,00 zł nieruchomość w Nowej Jamce

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 28 stycznia 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert: Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak, ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice, dnia 29 stycznia 2021 r. o godz. 14:00. 

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   

Tel: 797 599 064.

Zdjęcia

Operaty szacunkowe

Do pobrania: