Syndyk Roberta Dziwoty na podstawie §12 Regulaminu przetargu informuje o odwołaniu przetargu.