Syndyk Beaty i Łukasza Czmiel ogłasza przetarg pisemny na:

  • zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Czarnieckiego,  dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00066964/6 przysługujących Beacie i Łukaszowi Czmiel w wysokości po ½;
  • zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Czarneckiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00066966/0 przysługujących Beacie i Łukaszowi Czmiel po ¼.

Cena wywoławcza wynosi:  380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 29 lutego 2024 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  1 marca 2024 r. godz. 10:00.

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/ Tel: 797 599 064.