Syndyk Jakuba Jasińskiego ogłasza przetarg pisemny na:

  • udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowy prawie do lokalu mieszkalnego nr 62, położonego w budynku mieszkaniowym przy Al. Korfantego 18 w Katowicach, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00115350/9.

Cena wywoławcza wynosi:  25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 14 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice,   15 grudnia 2023 r. godz. 9:30.

Lokal można oglądać w następujących terminach:

23.11.2023 – 15:00 – 17:00

30.11.2023 – 15:00 – 17:00

07.12.2023 – 15:00 – 17:00

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/ Tel: 797 599 064.