Ogłoszenie o aukcji pojazdu

Dane pojazdu: SKODA RAPID; rok prod. 2018; poj. 999,00 cm3; Benzyna, przebieg: 109732

Marka i model: SKODA RAPID

Nr rejestracyjny: SG 4658U

Nr VIN: TMBEP6NHXK4011361

Numer polisy OC 5802827

Dane do kontaktu: sprzedaz-pojazdy@wp.pl Telefon: 451 037 157

Cena wywoławcza:   netto:  24.750,00 zł  brutto: 30.442,50 zł

Wadium: 3 000,00 zł

Rachunek do wpłaty wadium: 72 2490 0005 0000 4600 0012 2029

Minimalne postąpienie podczas aukcji: 500,00 zł

Warunki uczestnictwa w aukcji:

– wpłata wadium w kwocie 3 000,00 zł (tytuł przelewu: nr rejestracyjny pojazdu: SG 4658U – wadium)

– złożenie przed rozpoczęciem aukcji oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Daty oględzin pojazdu: 27.05.2024r, 29.05.2024r, 04.06.2024r,  w godzinach od 10:00-15:00

Data i godzina  aukcji: 06.06.2024r., od godziny  13:00-16:00

Inne informacje:

– termin na zawarcie umowy: 7 dni od dnia wyboru oferty;

– nie jest możliwe potrącanie ceny nabycia z roszczeniami w stosunku do Upadłego;

– nie stosuje się art. 704 §2 zd. 3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się

– Sprzedający może odwołać aukcje bez podania przyczyn

Zdjęcie pojazdu: