W ramach postępowania upadłościowego Syndyk informuje o możliwości składania ofert na nabycie następujących ruchomości: