Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sygn. akt: V GUp 144/19

Syndyk Pawła Klimczyk, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

1) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Jamce składającej się z działki nr 17/4 o powierzchni 1568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00145237/3,

Cena wywoławcza wynosi:   30 000,00 ZŁ

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do  17  lutego 2022 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice  dnia  18 lutego 2022 r. o godz. 14:00.Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064.