Syndyk ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

1/6 udziału w prawie własności lokalu położonego w Pyskowicach przy ul. Traugutta 46/4, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/ 00078409/1 
Cena wywoławcza wynosi: 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych).

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 17 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert: Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak, ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice, dnia 18 grudnia 2020 r. o godz. 14:00. 

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa: https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi

Tel:  797 599 064.

Kontakt: 
Syndyk Tomasz Zieliński 
tel:  797 599 064
marcin.jawor@syndyk.katowice.pl

Do pobrania: