Syndyk  Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

  • wierzytelności przysługujących Upadłemu o wartości nominalnej: 13 717 282,30 zł

Cena wywoławcza wynosi:   214 000,00 zł.

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do  11 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice   12 maja 2021 r. godz.9:00

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty) – strona internetowa:  https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/.      Tel do kontaktu: 881 575 492.