Ogłoszenie o aukcji pojazdu

Dane pojazdu:  Ford Mondeo   ; rok prod. 2015; poj.  1997cm3; diesel, przebieg: 330.179,00 km

Typ nadwozia: do sprawdzenia

Marka i model:  FORD MONDEO  

Nr rejestracyjny:  SG 4209S

Nr VIN:  WF0EXXWPCEFC59109

Numer polisy OC:  5802856

Dane do kontaktu: sprzedaz-pojazdy@wp.pl Telefon: 451 037 157

Cena wywoławcza:   netto:  23.220,-zł.  brutto:  28.560,60zł.

Wadium: 3 000,00 zł

Rachunek do wpłaty wadium: 72 2490 0005 0000 4600 0012 2029

Termin wpłaty wadium: co najmniej 1 dzień przed terminem aukcji

Minimalne postąpienie podczas aukcji: 500,00 zł

Warunki uczestnictwa w aukcji:

– wpłata wadium w kwocie 3 000,00 zł (tytuł przelewu: nr rejestracyjny pojazdu: SG 4209S – wadium) na co najmniej 1 dzień przed terminem aukcji

– złożenie przed rozpoczęciem aukcji oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Daty oględzin pojazdu: 27.05.2024r, 29.05.2024r, 04.06.2024r,  w godzinach od 10:00-15:00

Data i godzina  aukcji: 07.06.2024r., od godziny  13:00-16:00

Inne informacje:

– termin na zawarcie umowy: 7 dni od dnia wyboru oferty;

– nie jest możliwe potrącanie ceny nabycia z roszczeniami w stosunku do Upadłego;

– nie stosuje się art. 704 §2 zd. 3 Kodeksu cywilnego

– Sprzedający może odwołać aukcje bez podania przyczyn

Zdjęcie pojazdu: