Ogłoszenie o aukcji pojazdu

Dane pojazdu: AUDI Q5, rok produkcji: 2017, benzyna, przebieg orientacyjny 118684

Rodzaj nadwozia: Suv

Marka i model: AUDI Q5

Nr rejestracyjny: SG 6994Y

Nr VIN: WAUZZZFY7J2108309

Numer polisy OC: 5802829

Dane do kontaktu: sprzedaz-pojazdy@wp.pl , Telefon: 451 037 157

Cena wywoławcza:   netto:  61.335,00 zł brutto: 75.442,05zł

Wadium: 3 000,00 zł

Rachunek do wpłaty wadium: 72 2490 0005 0000 4600 0012 2029

Minimalne postąpienie podczas aukcji: 500,00 zł

Warunki uczestnictwa w aukcji:

– wpłata wadium w kwocie 3 000,00 zł (tytuł przelewu: nr rejestracyjny pojazdu: SG 6994Y- wadium) na co najmniej 1 dzień przed terminem aukcji

– złożenie przed rozpoczęciem aukcji oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Daty oględzin pojazdu: 27.05.2024r, 29.05.2024r, 04.06.2024r,  w godzinach od 10:00-15:00

Data i godzina  aukcji: 06.06.2024r., od godziny  9:00-12:00

Inne informacje:

– termin na zawarcie umowy: 7 dni od dnia wyboru oferty;

– nie jest możliwe potrącanie ceny nabycia z roszczeniami w stosunku do Upadłego;

– nie stosuje się art. 704 §2 zd. 3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się

– Sprzedający może odwołać aukcje bez podania przyczyn

Zdjęcie pojazdu: